Oratie Prof. Dr. Tinde van Andel op 6 januari 2017

Vrijdag 6 januari 2017 om 16.00 uur zal Clusiushoogleraar Dr. Tinde van Andel haar oratie uitspreken, getiteld ‘Open de schatkamer en dekoloniseer het museum.’ Hiermee zal zij het Leidse hoogleraarsambt aanvaarden, met als leeropdracht De Geschiedenis van Planten en Tuinen.

oratietinde_cropped

De plechtigheid vindt plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden. U kunt deze Nederlandstalige lezing bijwonen door u op te geven via https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/01/geschiedenis-van-planten-en-tuinen

Een Engelstalige samenvatting komt beschikbaar.

November 22nd 2016: The 4th Rauwolff herbarium (1573-1575)

rauwolff4frontispice  rauwolff4specimenleonhard_rauwolf_reisverslag

This autumn (September – November 2016) Dr. Abdolbaset Ghorbani (Department of Systematic Biology, Uppsala University) has been studying the history of the fourth volume of the Rauwolff Herbarium, and the plants preserved in it. The plants were mainly collected in the Lebanon, Syria and Iraq in the years 1573 – 1575. This herbarium forms part of the collections kept in Naturalis in Leiden. Leonhard Rauwolff described his travels in a book he published in 1582, which Dr. Ghorbani also includes in his study. He presents the results of his studies in the Naturalis Herbarium, on November 22nd, 16.00 hrs.

24 augustus 2016: Engelstalige lezing in de Hortus botanicus Leiden over Japanse groenten en granen

Lezing over Japanse eetbare gewassen

Woensdagavond 24 augustus 2016 om 19.30 uur presenteert Shantonu Abe Chatterjee de resultaten van zijn onderzoek aan de handgeschreven boeken over Japanse groenten en granen in de Von Siebold collectie, met 134 platen van Japanse groenten en granen.

Clusius-hoogleraar Tinde van Andel begeleidt hem bij dit onderzoek en het schrijven van zijn scriptie.

knolletjes_klein

De lezing vindt plaats in de Tuinkamer van de Hortus botanicus, en begint om 19.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen!
Deelname € 1,50 plus entree (Museumkaart en Hortusvrienden gratis entree); graag aanmelden via het inschrijfformulier, volg hiervoor onderstaande link

https://www.hortusleiden.nl/programma/agenda/lezing-over-japanse-groenten-en-granen-engelstalig

Japanse vergeten groenten opnieuw ontdekt

Japanse zoete aardappels-klein
De Von Siebold collectie van de Leidse Universiteitsbibliotheek herbergt een 18e eeuwse landbouwcatalogus met meer dan 100 handgekleurde platen van Japanse landbouwgewassen. Deze documenten zijn nooit wetenschappelijk onderzocht. Alle bijbehorende tekst is in het Japans.
Bestaan deze granen en groenten nog steeds in het moderne Japan? Hebben ze nog dezelfde namen of zijn ze inmiddels vergeten?
Shantonu Abe Chatterjee, student Biologische Landbouw in Wageningen en van Japanse afkomst, begint per 1 maart 2016 met het bestuderen van deze verborgen schat. Zijn bevindingen zal hij op woensdagavond 24 Augustus presenteren in de Leidse Hortus Botanicus.

Plantencollectie van een mysterieuze chirurgijn

nullD'Oignies_089_klein
De legerarts Simone D’Oignies legde in 1780 een omvangrijke herbariumcollectie aan, met hoofdzakelijk gecultiveerde sierplanten, maar ook enkele exotische geneeskruiden.
Welke plantensoorten zitten er in dit historische herbarium en waar komen ze vandaan? Maakte D’ Oignies wellicht een inventaris van de Leidse Hortus Botanicus?
De Leidse biologiestudente Alice Bertin is begonnen het de identificatie van de honderden planten in het D’ Oignies herbarium en hoopt in de komende maanden deze raadsels op te lossen.

Tinde van Andel benoemd op Clusiusleerstoel

Per 1 september is Dr. Tinde van Andel benoemd als bijzonder hoogleraar voor de Geschiedenis van Botanie en Tuinen bij de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.
Deze leerstoel, uniek in Nederland, is ingesteld door de Clusiusstichting. De hoogleraar zal zich richten op het onderzoek naar de ontwikkelingen van de toegepaste en fundamentele botanie, in het bijzonder naar planten en hun gebruik zoals vastgelegd in historische herbaria tussen de 16e en 19e eeuw. Zij zal vooral samenwerken met het Scaliger Instituut, de Hortus botanicus Leiden, het Naturalis Biodiversity Center, en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
De hoogleraar is ook betrokken bij de jaarlijkse Clusiuslezingen, waarbij experts op het gebied van tuinen en botanie uit het buitenland naar Nederland samenkomen met Nederlandse deskundigen.
Professor van Andel promoveerde in 2000 aan de Universiteit van Utrecht. Zij is nu werkzaam aan het Naturalis Biodiversity Center in Leiden en als buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University.
Zij sprak als deskundige over de relaties tussen Afrika en Suriname op het symposium Other Ways of Gardening dat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Clusiusstichting en het 425 jarig bestaan van de Hortus botanicus Leiden plaatsvond op 29 mei 2015.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinde van Andel (06-628523329, tinde.vanandel@naturalis.nl) of met de secretaris van de Clusiusstichting, Gerda van Uffelen (06-51831828, g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl).

TindevanAndel_met_Clusius_cropped

Prof. Dr. Tinde van Andel (1967) studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam met de specialisatie Tropische Ecologie.
Zij promoveerde bij het Nationaal Herbarium Nederland (Universiteit Utrecht) op het gebruik van wilde planten door Indianen in noordwest Guyana. Zij deed bij dezelfde groep een postdoc naar Medicinale en Rituele Planten van Suriname. Toen het herbarium naar Naturalis in Leiden verhuisde, kreeg ze een NWO-Vidi beurs om de oorsprong van Surinaams plantgebruik in westelijk Afrika te achterhalen.
Sinds 1 mei jl. is ze aangesteld als Buitengewoon Hoogleraar aan de Naturalis-leerstoel Etnobotanie aan de Universiteit Wageningen.

Clusiussymposium op 29 mei 2015

‘Anders Tuinieren’.

Op 29 mei 2015 organiseert de Clusiusstichting samen met het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie het symposium ‘Anders Tuinieren’.

De voertaal is Engels. Locatie: Museum van Volkenkunde, Leiden

De westerse traditie van tuinieren is ontstaan in een wereld die ook andere vormen van tuinieren kent. Als voorbeelden kunnen de welbekende tradities van China en Japan gelden. Maar er bestaan ook minder bekende tradities van tuinieren in Azië, Afrika en Amerika. Deze verdienen eveneens aandacht.

Tuinieren is hier omschreven als het systematisch kweken van planten op een beperkt gebied. Dit tuinieren kan dienen voor voedselvoorziening, voor plezier of voor ritueel, of een mengsel daarvan. De gebieden die worden bestreken zijn Zuid-Oost Azië, Midden Amerika en Afrika beneden de Sahara.

In de traditie van het symposium The Authentic Garden van 1990, georganiseerd door de Clusiusstichting, is de expertise zowel multidisciplinair als internationaal. De voertaal is Engels. Een publicatie is voorzien.

 

The sessions will take place in the Museum of Ethnology in Leiden, between 9.30 and ca. 17.00, the venue will open at 9.00.

Registration is free.

Please register by sending an email to the secretary of the Clusius Foundation, g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl

If you want to join us for lunch, let us know May 25th at the latest. You can pay (€10) on May 29th.

 

Clusius Lectures 2015: Other Ways of Gardening

The Clusius Foundation proudly announces the international symposium on Other ways of Gardening. It will be organized in collaboration with the Institute for Cultural Anthropology of Leiden University.

This symposium will take place in Leiden on the Friday the 29th of May, 2015. This symposium follows in the steps of the International Symposium on The Authentic Garden of 1990.

In the tradition of the Clusius Lectures, the themes of the symposium may draw different audiences, mainly consisting of professionals and non-professionals interested in the history of botany and gardening. The Clusius Foundation aims to bring together expertise from the academic fields of the natural sciences and the humanities from abroad and the Netherlands.

Other ways of Gardening will focus on less well-known traditions of gardening that exist in Africa, America and Asia. Gardening is defined as the systematic cultivation of plants in limited areas for food, pleasure, or ritual purposes, or a combination of these. Specific regions touched upon will be South-East Asia, Middle America and Sub-Saharan Africa. The conference will explore early forms of gardening, i.e. the initial transition from hunting/gathering to horticulture, agriculture or combinations of these modes of production.

During the preparation of the symposium it has become clear that an important issue will be the relationship between the western concepts of gardens and gardening and non-western practices. In the western histories of gardens and gardening these concepts are taken as a given fact, while the symposium will be more fruitful if these presuppositions are questioned. Other ways of gardening become more relevant if they also lead to a rethinking of Our ways of gardening.

Hopefully the symposium will be able to sketch a wider perspective of the garden as an interface of the relationships of man with nature. This could help to bring about a new and apposite definition of a social and cultural history of the garden, the landscape and the environment in interaction.

 

Provisional program Clusius Symposium Friday 29 May, 2015

1.1 Introduction to the symposium by Adriaan van der Staay, chair of the Clusius Foundation

1.2 A short history of the Hortus botanicus Leiden, by Gerda van Uffelen, Hortus botanicus Leiden

Morning session

AFRICA

2.1 Gardening in the African diaspora by Grey Gundaker, College of William & Mary, Williamsburg

2.2 About gardening among hunter-gatherers in Central Africa, by Serge Bahuchet, CNRS, Paris

2.3 Gardening connections between Surinam and Africa, by Tinde van Andel, Leiden University
Afternoon sessions

AMERICA

3.1 Integrated gardening in Mexico, by Maarten Jansen, Leiden University (invited)

3.2 Maya Botany, by Charles Zidar, FAMSI, Los Angeles

ASIA

4.1 Introduction to Ethnobotany of South East Asia, by Roy Ellen, University of Kent

4.2 Gardening and gathering in The Philippines, by Tessa Minter, Leiden University

4.3 Gardening and gathering in Sumatra, by Gerard Persoon, Leiden University

 

5. Final remarks on the Symposium by Roy Ellen, University of Kent