Clusiuslezing over mangrovebos op 10 oktober

Dinsdagavond 10 oktober a.s. staat de volgende Clusiuslezing op het programma, georganiseerd door de Clusiusstichting en de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. We hebben Bregje van Wesenbeeck bereid gevonden om te vertellen over:

Nut en noodzaak van mangrovebossen

De lezing vindt plaats in de Oranjerie van de Hortus botanicus Leiden en begint om 20.00 uur. Hierbij nodigen we u van harte uit deze lezing bij te wonen. Omdat de ruimte in de Oranjerie beperkt is, behandelen wij aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.

Na afloop van de lezing kunt u gezellig napraten onder het genot van een drankje.

We horen graag z.s.m. of u aanwezig wilt zijn, er is deze keer geen livestream.

Meldt u zich alstublieft uiterlijk 2 oktober 2023 aan door een e-mail te sturen naar g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl

Mangrovebossen kwamen wereldwijd in het nieuws na de tsunami in Azië toen mensen uit dorpen langs de kust vertelden te zijn gered doordat er een mangrovebos voor hun dorp stond. Als de mangrove verdwijnt, krijgen de golven vrij spel en verdwijnt het fijne, slibbige sediment naar zee met erosie van de kust tot gevolg. Daarnaast dringt zonder mangroves zout water dieper door in het binnenland waardoor land en water verzilten. Dit bedreigt drinkwaterbronnen en landbouw. Om te kijken of en hoe mangroves bijdragen aan kustbescherming doen we onderzoek aan hoe mangroves golven en stroming remmen, hoe ze sediment invangen en hoe ze erosie tegengaan. Dit onderzoek doen we in grootschalige golfgoten zodat we onze computermodellen waarmee we dit kunnen berekenen beter kunnen maken. Om mangrove op een goede manier te herstellen is het noodzakelijk lokale kennis en expert kennis samen te brengen en te komen tot methoden die zorgen dat de condities geschikt zijn voor mangroves om zich weer te herstellen en dat vervolgens het herstelde bos wordt beheerd. Echter, de beste methode is natuurlijk om bos dat er nog is te behouden en te beschermen.

Dr. Bregje van Wesenbeeck is de wetenschappelijk directeur van Deltares, een kennisinstituut voor water en bodem, in Delft. Zij is ook universitair hoofddocent bij de Technische Universiteit van Delft op het gebied van natuur en waterbouw. Haar werk gaat over hoe de natuur kan helpen bij het realiseren van waterveiligheid en bij het aanpassen aan klimaatverandering. In die rol adviseert zij overheden over de hele wereld over hoe om te gaan met kusten en rivieren. Op de technische Universiteit Delft leert zij studenten over ecologie en hoe ecologie en waterbouw elkaar kunnen versterken zodat we in de toekomst komen tot infrastructuurontwerpen met een positieve impact op klimaat en natuur.

We hopen u te ontmoeten op 10 oktober!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Clusiusstichting

Gerda van Uffelen

Clusiuslezing Esther van Gelder

Dinsdagavond 13 juni 2023 organiseerden de Clusiusstichting en de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus een goedbezochte Clusiuslezing. Esther van Gelder heeft verteld over:

Flora Batava: een monument voor de wilde planten van Nederland

Meer dan twee eeuwen geleden kwamen twee natuurliefhebbers, uitgever Jan Christiaan Sepp (1739-1811) en landbouwcommissaris Jan Kops (1765-1849), op het idee om alle wilde planten van Nederland in kaart te brengen. Dat was een gat in de markt, want in tegenstelling tot in andere Europese landen was dit nog nooit eerder gedaan. Nederland had zich een paar eeuwen lang blindgestaard op exotische rariteiten zoals de tulp. Over de inheemse flora waren slechts enkele ongeïllustreerde namenlijsten verschenen.

In 1800 verscheen het eerste deel van hun Flora Batava: een prachtig plaatwerk met handgekleurde gravures en Nederlandse teksten over wilde planten uit alle hoeken van het land. De initiatiefnemers konden niet bevroeden dat pas 134 jaar later het laatste (28ste) deel uit zou komen. De plantenwereld (waar destijds ook nog de paddenstoelen toe behoorden) was veel bonter dan verwacht. Na het overlijden van Sepp en Kops werkten nog verschillende uitgevers, redacteuren en kunstenaars mee, onder wie Frederik Willem van Eeden en Helena Christina van de Pavord Smits. In totaal besloeg de Flora Batava 2240 platen en 5000 pagina’s tekst, over 2630 verschillende soorten. Een boekenplank vol. Hedendaagse kenners lichtten er 100 iconische soorten uit en voorzagen ze van een nieuw verhaal. Zo biedt deze nieuwe Flora Batava een bont beeld van onze plantenwereld en het bijzondere dat zij herbergt, en komt een monumentaal plaatwerk en een schat aan vergeten plantenkennis beschikbaar voor een breed publiek.

In deze lezing maakten we kennis met de wereld van de Flora Batava: met de belangrijkste makers en hun motieven, en met de verhalen achter de planten. De serie werpt niet alleen een bijzonder licht op het historische voorkomen en gebruik van planten, maar ook op de grote veranderingen in het landschap en de waardering van de natuur in ons land. Veel van die kennis is verdwenen of vergeten. Daardoor is de Flora Batava ook een rijke bron van kennis en inspiratie voor nu.

Esther van Gelder is conservator oude drukken bij de KB nationale bibliotheek en, samen met Norbert Peeters, hoofdredacteur van de facsimile-uitgave Flora Batava 1800-1934. De wilde planten van Nederland (Uitgeverij Lannoo & KB). Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de natuurlijke historie en wetenschappelijke boekcultuur. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de zestiende-eeuwse botanicus Carolus Clusius. Aan de Universiteit Utrecht deed zij onderzoek naar de natuurhistorische werken van uitgever-graveur Jan Christiaan Sepp. Voor Rijksmuseum Boerhaave, Teylers Museum en Huis van het Boek maakte zij tentoonstellingen op het snijvlak van geschiedenis, natuur en kunst.

De lezing vond plaats in de Oranjerie van de Hortus botanicus Leiden

Op 1 juni 2023 verscheen, onder redactie van Esther Van Gelder en Norbert Peeters, een heruitgave van de Flora Batava 1800-1934, De wilde planten van Nederland.

Clusiuslezing dinsdagavond 25 april

De Leidse Hortus ten tijde van Herman Boerhaave (1668-1738)

Dinsdagavond 25 april staat de volgende Clusiuslezing op het programma, georganiseerd door de Clusiusstichting en de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. We hebben Aleid Offerhaus bereid gevonden te vertellen over:

De lezing vindt plaats in de Oranjerie van de Hortus botanicus Leiden en begint om 20.00 uur. Hierbij nodigen we u van harte uit deze lezing bij te wonen, fysiek of via een livestream.

Aleid Offerhaus (1964) stond als klein meisje naast haar vader en leerde hoe je een ruig klokje kon herkennen. Als volwassene bekwaamde ze zich in de godgeleerdheid. Ze werd na het volgen van een natuurgidsencursus bij het IVN door plantenkoorts bevangen. Als vrijwilliger bij de Amsterdamse Hortus legde ze zich toe op het determineren van planten. In 2017 startte ze bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden, waar ze als gastonderzoeker onder leiding van Clusius-hoogleraar Tinde van Andel een onderzoek opzette naar het daar bewaarde 18e-eeuwse d’Oignies-Herbarium. Nu brengt zij als promovenda in kaart welke (anonieme) herbaria aan de Leidse Hortus gelieerd zijn.

Over de geschiedenis van de Leidse Hortus is al behoorlijk wat geschreven. Maar hoe het er in de tuin in het begin van de 18e eeuw daadwerkelijk aan toeging, weten we eigenlijk niet goed. De door Naturalis bewaarde collectie gedroogde planten, verzameld door Herman Boerhaave, diens catalogi en zaadregisters geven ons een kijkje in de dynamiek van een kleine, maar o zo belangrijke tuin met een grote, belangrijke man aan het hoofd: Herman Boerhaave. Dinsdagavond 25 april neemt Aleid u vanuit de hedendaagse Hortus mee naar de Hortus van toen. Plaats: de Leidse Hortus; tijd: de vroege 18de eeuw; spelers: Herman Boerhaave en hoofdtuinman Jakob Ligtvoet.

Na afloop kunt u gezellig napraten onder het genot van een drankje.

We horen graag of u aanwezig wilt zijn, en of u fysiek of via de livestream wilt deelnemen.

Meldt u zich alstublieft vóór 18 april 2023 aan door een e-mail te sturen naar g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl

Aangezien de ruimte in de Oranjerie beperkt is, behandelen wij de aanmeldingen voor de fysieke bijeenkomst op volgorde van binnenkomst.

Clusiuslezing dinsdag 18 oktober 2022

Dinsdagavond 18 oktober staat de volgende Clusiuslezing op het programma, georganiseerd door de Clusiusstichting en de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. We hebben Dr. Klaas Metselaar uit Wageningen bereid gevonden ons iets te vertellen over:

Een andere wereld, de andere helft: de worteltekeningen van Kutschera en Lichtenegger

Binnen het onderzoek in biologie, landbouw en ecologie worden wortels van vegetatie als een lastig onderwerp beschouwd – er is heel moeilijk aan te meten, ze zijn onzichtbaar. Een groepje onderzoekers onder leiding van professor Lore Kutschera besteedde een groot deel van hun werkzaam leven aan dit onderwerp, en probeerde systematisch de variatie tussen wortelsystemen van individuele planten vast te leggen. Ze deden dat in een aantal boeken die ze wortelatlassen noemden, en die in Oostenrijk ondertussen als een unieke prestatie gezien worden. In deze lezing wordt ingegaan op haar werk en dat van haar tijdgenoten in Amerika en Nederland, en wordt verder ingegaan op het belang van onderzoek naar het functioneren van wortels.

Klaas Metselaar is docent in de opleidingen duurzaam landbeheer, en bodem water atmosfeer van Wageningen universiteit. Hij geeft onderwijs over de combinatie van hydrologie en ecologie. Hij promoveerde op de voorspelkwaliteit van gewasgroeimodellen, en deed o.a. onderzoek naar het herstel van bodemvruchtbaarheid in systemen met lange braak in Bolivia, en het verbeteren van het model voor de Europese weersverwachting.

De lezing begint om 20 uur en vindt plaats in de Oranjerie in de Hortus. Hierbij nodigen we u van harte uit deze lezing bij te wonen. Na afloop kunt u gezellig nog wat napraten onder het genot van een drankje.

Er zijn nog enkele plaatsten in Oranjerie. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl

Graag aangeven of u aanwezig wilt zijn in de Oranjerie, of dat u thuis de livestream wilt volgen.

Aangezien de ruimte in de Oranjerie beperkt is, behandelen wij de aanmeldingen voor de bijeenkomst op volgorde van binnenkomst.

Tekenen voor de wetenschap in de 19e eeuw

Op dinsdagavond 28 juni is het weer zover: een nieuwe Clusiuslezing in de Oranjerie van de Hortus botanicus Leiden, i.s.m. met de Vrienden van de Leidse Hortus

In een kleurrijke lezing geven Norbert Peeters en Esmée Winkel een kijkje in het werk van 19e-eeuwse tekenaars die in dienst werkten van de wetenschap. In 1829 werd het Rijksherbarium opgericht met
Carl Blume als eerste directeur. Hij en zijn opvolgers werden bij benoeming daarnaast ook directeur van de Hortus botanicus, tot dat deze twee instituten later weer twee aparte organisaties vormden. Vanaf het
begin van de oprichting leverden tekenaars een bijdrage aan de wetenschappelijke publicaties, maar in de zoektocht naar deze schilders ontdekten Peeters en Winkel interessante verhalen die ze graag in deze
lezing met u delen.

September 21st: Siebold symposium in Leiden

Save the date! At last, on Wednesday September 21st the Siebold symposium ‘The Japanese Footprint of Siebold in The Netherlands’ will take place in the Academy Building of Leiden University, Rapenburg 73, Leiden

You may register by sending an e-mail to Gerda van Uffelen: g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl. If you would like to lunch, please indicate this in an email and transfer €10 to the account of the Clusiusstichting, NL81ABNA0566434482

By now we have over 120 participants, which means that the Auditorium is full, and that we will have to place your name on the reserve list, and will let you know as soon as a place becomes available.

The Japanese Footprint of Siebold in The Netherlands

9:30                 Registration, Beeldentuin, University Academy Building, Rapenburg 73, Leiden

10:00               Welcome by Mr. Martine Mondt-Schouten, Chair Clusius Foundation

                        Introduction by Moderator Norbert Peeters, MA

10:15               Keynote lecture Prof. dr. Hideaki Ohba (University of Tokyo):

The relevance of Siebold’s Herbarium

11:00              Coffee Break

11:30               Prof. dr. Pieter Baas:

Tokunai’s decorated wood samples: a precious gift to Siebold

12:00               Dr. Kasper van Ommen:

                                   The heritage of Prof. dr. Harm Beukers, Siebold’s importance

12:30              Lunch Break

13:30               Prof. dr. Tinde van Andel and Shantonu Abe Chatterjee MSc

Forgotten vegetables from Siebold’s time: The Seikei Zusetsu agricultural catalogue (1793-1804)

14:00               Prof. dr. ir. Wybe Kuitert:

                                   Context and Praxis: the Siebold Memorial Garden in Leiden

14:30               Dr. Gerda van Uffelen:

                                   Siebold’s living plants in the 21st century

15:00              Tea Break

15:30               Dr. Daan Kok:

                                   Siebold’s favorite painter Keiga: a panorama screen view Nagasaki /Deshima

16:00               Prof. dr. Willem van Gulik

                                   Utamaro’s picture book of insects and flowers, a precious gift to Siebold

16:30               Summing up by Norbert Peeters

16:45               Closing remarks by Martine Mondt-Schouten

17:00 -1800                Drinks

Clusiussymposium op 18 maart afgelast

Conform de door de Nederlandse overheid en Universiteit Leiden afgekondigde maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, heeft het bestuur besloten om het symposium van woensdag 18 maart a.s. niet door te laten gaan. Zij die zich hiervoor hebben ingeschreven, ontvangen per e-mail bericht.

Zodra er een nieuw plan is, publiceren wij dat op de website, en sturen een e-mailberichtje naar alle belangstellenden.

Clusiussymposium 18 March 2020: The Japanese Footprint of Siebold in the Netherlands

Siebold’s Statue in Hortus Botanicus

The sessions will take place in the Academiegebouw, Rapenburg 73, in Leiden, between 10:00 and ca. 17.00, the venue will open at 9.30. The lectures will be presented in English. Registration is free. Please send an e-mail to g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl if you wish to attend.

Programme

 • 9.30 – 10.00       Arrival of participants, tea and coffee (downstairs)
 • 10.00 – 10.15     Welcome by Adriaan van der Staay, introduction by Willem van Gulik
 • 10.15 – 11.00     Hideaki Ohba (Keynote lecture): ‘The Relevance of Siebold’s Herbarium’
 • 11.00 – 11.30     Break
 • 11.30 – 12.00     Pieter Baas: The impact of Siebold and Tokunai’s wood collections
 • 12.00 – 12.30      Harm Beukers: Medicinal plants in Japan
 • 12.30 – 12.45      Questions & Answers
 • 12.45 – 14.00      Lunch break
 • 14.00 – 14.30      Shantonu Abe Chatterjee: Forgotten vegetables from Siebold’s time
 • 14.30 – 15.00      Daan Kok: Keiga – Siebold’s painter
 • 15.00 – 15.30      Break
 • 15.30 – 16.00      Gerard Thijsse: Rise and demise of Siebold’s nursery in Leiderdorp
 • 16.00 – 16.30      Gerda van Uffelen: Siebold’s living plants in the 21st century
 • 16.30 – 17.00      Questions & Answers, summing-up by Tinde van Andel
 • 17.00 – 18.30       Drinks

In 2020 it will be thirty years ago that the first Clusius symposium was organized: The Authentic Garden. Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796 – 1866) has been of particular importance for the Hortus botanicus Leiden, Leiden University, Naturalis Biodiversity Center, Leiden, and Japan Museum Siebold House. The jubilee year for the University, Hortus, Naturalis, and Siebold House is an excellent reason  to dedicate a symposium to Siebold’s work and heritage.

Workshop Fotografie voor Wikimedia op 19 september

 

 

De werkgroep Natuur van Wikimedia gaat op woensdag 19 september aan de slag in de Clusiustuin van de Hortus botanicus Leiden. Kom mee fotograferen in het mooie licht van september. Het doel is om meer van de huidige levende collectie vast te leggen op beeld en dit bruikbaar te maken voor gebruik bij Wikipedia-artikelen over o.a. de collectie. U start om 10 uur met een korte uitleg over belangrijke kenmerken van een plant en een introductie over natuurfotografie. Daarna gaan we de tuin in om foto’s te maken. U sluit de middag af met een uitleg over Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. Op locatie kunt u onder begeleiding van ervaren vrijwilligers direct uw foto’s uploaden.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag van te voren aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar u betaalt wel een entreekaartje voor de Hortus. Toegang met een Museum- of Vriendenkaart is gratis.

Graag willen we ook een deel van de gemaakte foto’s gebruiken voor onze collectiewebsite.

 

Clusiussymposium woensdag / wednesday 14-3-2018

For the Clusius symposium on Wednesday March 14th a few places are still available. You may book by sending an email to g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl

Please indicate whether you want to join us for lunch, which will cost €10 to be paid in cash on attending the symposium. You will get a confirmation message.