Clusiussymposium 17 april 2024: Onderaards leven

Onderaards leven / Life underground

Woensdag 17 april 2024 – Academiegebouw Universiteit Leiden

Het bestuur van de Clusiusstichting nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het Clusiussymposium over het leven onder de grond.

Ons aardse leven speelt zich grotendeels bovengronds af. Toch tonen we een sterke interesse in de grond onder onze voeten. We beschouwen de ondergrond als een mogelijke schatkamer, iets om te gebruiken, te exploiteren en te benutten voor onze overleving. Denk aan vruchtbare bodems voor landbouw, maar ook aan ondergronds transport, riolering, opslag, elektriciteit en alle andere aspecten van onze moderne geïndustrialiseerde wereld. Ook onze fossiele en minerale hulpbronnen worden uit de diepten van de aarde gehaald. Kortom, onze relatie met de bodem is gericht op onze eigen overleving. Tegelijkertijd zijn mensen zich vaak niet bewust dat deze ondergrondse wereld bruist van het leven. Bodemorganismen verschijnen in allerlei vormen en maten, allen op bijzondere wijze aangepast aan het leven in het onderaardse. Tijdens dit symposium dalen we af in het ondergrondse om kennis te maken met deze bijzondere levensvormen.

Het symposium vindt plaats in de Telderszaal van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, op woensdag 17 april a.s., van 10-17 uur. De voertaal is voornamelijk Nederlands, enkele presentaties zijn Engelstalig.


PROGRAMMA

09:30 Registratie, Beeldentuin Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

10:00 Welkom door mr. Martine Mondt-Schouten, voorzitter Clusiusstichting

    Introductie van de sprekers door dr. Didi van Trijp, bestuurslid Clusiusstichting

10:05 Dr. Vincent Merckx, Universiteit van Amsterdam en Naturalis Biodiversity Center – Samenwerking en bedrog in de onderwereld: De complexe interacties tussen planten en mycorrhizaschimmels

10:40 Norbert Peeters, botanisch filosoof, Universiteit Wageningen – Radicale Darwins: Charles & Francis Darwin over het ondergrondse leven van wortels

11:15 Koffiepauze

11:45 Dr. Emilia Hannula, Universiteit Leiden – Entangled web of life belowground

12:20 Wim van Egmond, microfotograaf – Soil life in action

13:00 Lunchpauze

14:00 Prof. dr. Pedro Crous, Universiteit Utrecht – Evolution of novel fungal lineages

14:45 Prof. dr. ir. Ben Scheres, Universiteit Wageningen – Basic Plant Sciences and Breeding: How to connect knowledge and application?

15:30 Theepauze

16:00 Marjolein Hessels, kunstenaar – Botanische installaties, objecten, textiel en fotografie

16:45 Samenvatting door Martine Mondt-Schouten

17:00 Borrel

 

REGISTRATIE

De registratie is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, en u wordt vriendelijk verzocht zich af te melden wanneer u onverhoopt toch niet kunt deelnemen. U kunt zich voor de lunch opgeven in een e-mail naar Gerda van Uffelen, plus het overmaken van €15 op rekening NL81 ABNA 056.64.34.482 t.n.v. de Clusiusstichting. Een hoger bedrag is natuurlijk welkom.

September 21st: Siebold symposium in Leiden

Save the date! At last, on Wednesday September 21st the Siebold symposium ‘The Japanese Footprint of Siebold in The Netherlands’ will take place in the Academy Building of Leiden University, Rapenburg 73, Leiden

You may register by sending an e-mail to Gerda van Uffelen: g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl. If you would like to lunch, please indicate this in an email and transfer €10 to the account of the Clusiusstichting, NL81ABNA0566434482

By now we have over 120 participants, which means that the Auditorium is full, and that we will have to place your name on the reserve list, and will let you know as soon as a place becomes available.

The Japanese Footprint of Siebold in The Netherlands

9:30                 Registration, Beeldentuin, University Academy Building, Rapenburg 73, Leiden

10:00               Welcome by Mr. Martine Mondt-Schouten, Chair Clusius Foundation

                        Introduction by Moderator Norbert Peeters, MA

10:15               Keynote lecture Prof. dr. Hideaki Ohba (University of Tokyo):

The relevance of Siebold’s Herbarium

11:00              Coffee Break

11:30               Prof. dr. Pieter Baas:

Tokunai’s decorated wood samples: a precious gift to Siebold

12:00               Dr. Kasper van Ommen:

                                   The heritage of Prof. dr. Harm Beukers, Siebold’s importance

12:30              Lunch Break

13:30               Prof. dr. Tinde van Andel and Shantonu Abe Chatterjee MSc

Forgotten vegetables from Siebold’s time: The Seikei Zusetsu agricultural catalogue (1793-1804)

14:00               Prof. dr. ir. Wybe Kuitert:

                                   Context and Praxis: the Siebold Memorial Garden in Leiden

14:30               Dr. Gerda van Uffelen:

                                   Siebold’s living plants in the 21st century

15:00              Tea Break

15:30               Dr. Daan Kok:

                                   Siebold’s favorite painter Keiga: a panorama screen view Nagasaki /Deshima

16:00               Prof. dr. Willem van Gulik

                                   Utamaro’s picture book of insects and flowers, a precious gift to Siebold

16:30               Summing up by Norbert Peeters

16:45               Closing remarks by Martine Mondt-Schouten

17:00 -1800                Drinks