Tinde van Andel benoemd op Clusiusleerstoel

Per 1 september is Dr. Tinde van Andel benoemd als bijzonder hoogleraar voor de Geschiedenis van Botanie en Tuinen bij de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.
Deze leerstoel, uniek in Nederland, is ingesteld door de Clusiusstichting. De hoogleraar zal zich richten op het onderzoek naar de ontwikkelingen van de toegepaste en fundamentele botanie, in het bijzonder naar planten en hun gebruik zoals vastgelegd in historische herbaria tussen de 16e en 19e eeuw. Zij zal vooral samenwerken met het Scaliger Instituut, de Hortus botanicus Leiden, het Naturalis Biodiversity Center, en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
De hoogleraar is ook betrokken bij de jaarlijkse Clusiuslezingen, waarbij experts op het gebied van tuinen en botanie uit het buitenland naar Nederland samenkomen met Nederlandse deskundigen.
Professor van Andel promoveerde in 2000 aan de Universiteit van Utrecht. Zij is nu werkzaam aan het Naturalis Biodiversity Center in Leiden en als buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University.
Zij sprak als deskundige over de relaties tussen Afrika en Suriname op het symposium Other Ways of Gardening dat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Clusiusstichting en het 425 jarig bestaan van de Hortus botanicus Leiden plaatsvond op 29 mei 2015.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinde van Andel (06-628523329, tinde.vanandel@naturalis.nl) of met de secretaris van de Clusiusstichting, Gerda van Uffelen (06-51831828, g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl).

TindevanAndel_met_Clusius_cropped

Prof. Dr. Tinde van Andel (1967) studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam met de specialisatie Tropische Ecologie.
Zij promoveerde bij het Nationaal Herbarium Nederland (Universiteit Utrecht) op het gebruik van wilde planten door Indianen in noordwest Guyana. Zij deed bij dezelfde groep een postdoc naar Medicinale en Rituele Planten van Suriname. Toen het herbarium naar Naturalis in Leiden verhuisde, kreeg ze een NWO-Vidi beurs om de oorsprong van Surinaams plantgebruik in westelijk Afrika te achterhalen.
Sinds 1 mei jl. is ze aangesteld als Buitengewoon Hoogleraar aan de Naturalis-leerstoel Etnobotanie aan de Universiteit Wageningen.